FORMÅL OG ARBEJDSGRUNDLAG

Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.

 

Spejderloven

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

 • at finde sin egen tro og have respekt for andres
 • at værne om naturen
 • at være en god kammerat
 • at være hensynsfuld og hjælpe andre
 • at være til at stole på
 • at høre andres mening og danne sine egne
 • at tage medansvar i familie og samfund

 

Spejderløfte

Jeg lover at overholde spejderloven.

Spejdermetoden

Vores aktiviteter bygger på et eller flere af disse otte elementer:

 • Oplevelser
 • Learning by doing
 • Patruljeliv
 • Friluftsliv
 • Værdier
 • Medbestemmelse og ansvarlighed
 • Aktiviteter og færdigheder
 • Samfundsliv

 

KAFSU er Vores Blå Værdier

K:  Kammeratskab

A: Ansvar

F: Friluftsliv

S: Sjov

U: Udfordrende