til forsiden

Referat af Ordinært Grupperådsmøde Tirsdag d. 28.02.2012

Mogens Svane vælges til dirigent og referent

Der er stadig en god homogen gruppe af spejder både af de yngste men også af de 10 – 12 årige.  Et lille frafald betyder at der er plads til nye spejdere.

Et legat fra Trykfonden resulterede i flotte førstehjælps tasker i julegave til spejderne.

June, mor til Eva træder ind som frivillig hjælper sammen med Connie.

Uglerne kunne med fordel godt bruge en aktiv leder mere, i tillæg til Tom og Dan, for at dække et stigende behov for spejdermæssige udfordringer i gruppen. Der arbejdes på sigt hen imod en mere permanent løsning på dette, men i mellem tiden hænges en seddel op i Hytten, hvor forældre kan skrive sig på til at hjælpe en eller flere aftener. En anden model kunne være at Karoline som i øjeblikket holder en pause som hjælper, træder ind og hjælper ved uglerne og June fortsætter hos de mindste som hjælper.

  1.  Der er i løbet af året foretaget indkøb af flere materialer som kan bruges på længere sigt f.eks. tovværk og patruljekasser. Regnskabet godkendes.

  2. Intet.

  3. A: Den store sommerlejer i år ved Holstebro er blevet fravalgt, da der i gruppen er enighed om at beløbet for deltagelse er for stort både for spejdere og frivillige ledere. I stedet afholdes en egen sommerlejer fra 30.06 – 03.07.                                                                                                      DDS rykker for at vi får lavet en handlingsplan, hvilket påbegyndes snarrest.                                                   Vi forsøger forsat at finde midler til forskellige aktiviteter og materialer.                                                                B: Kontingentet hæves fra nuværende 300 kr. pr halve år til 350 kr.  Det vil blive muligt at betale 1 gang af 700 kr. hvilket vil blive oplyst ved kommende kontingent indbetaling.                              Når man bliver medlem efter 3 prøvegange vil der ved indmeldelse være et lille gebyr som dækker en indmeldelsesgave bestående af tørklæde, knobbånd og bog. Info på hjemmesiden. Ved indmeldelse efter tidspunkt for betaling udregnes beløbet svarende til rest månederne.

  4. 1 Formand, 1 kasser, 3 ledere, 2 forældrerepræsentanter og 1 suppleant. Desuden 1 Revisor.

  5. Peter Hove genvælges som kasser for 1 år. Dorte Jensen og June Ejlersen vælges som forældrerepræsentanter for 2 år. Mogens Svane genvælges som suppleant for forældrene for 1 år.

  6. Connie Væver og Flemming Grand vælges.

  7. Dan Marshall, Tom Ruby Nilsen, Connie Væver, Peter Hove og Flemming Grand vælges.

  8. Henning Juul modtager genvalg for 1 år.

  9. Gruppen har ingen planer i forbindelse med Giro de Italia, da der i forvejen er et stort opbud af aktiviteter i byen. Derudover vil vi deltage i Torve arrangementet i Maj måned.         Et par uger efter skolestart planlægges et arrengement for synliggørelse og PR for vores gruppe, også med henblik på at få nye spejdere til og måske en ny leder.

  10. Intet til drøftelse.