til forsiden

FORMÅL OG ARBEJDSGRUNDLAG

Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.

Spejderloven

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

Spejderløfte

Jeg lover at overholde spejderloven.

Spejdermetoden

Vores aktiviteter bygger på et eller flere af disse otte elementer:

 

KAFSU er Vores Blå Værdier